Skiareál Klepáčov

Rychlý kontakt: +420 608 476 662

Pokyny provozovatele

 

 

LYŽAŘSKÁ PRAVIDLA:
1. Na sjezdovou trať vstupujte a sjíždějte po ní jen na lyžích.
2. Při jízdě si počínejte tak, abyste neohrožovali své okolí.
3. Vybírejte obtížnost sjezdové tratě podle svých schopností (červená, modrá, žlutá sjezdovka).
4. Rychlost jízdy přizpůsobte svým schopnostem, terénním a povětrnostním podmínkám.
5. Zastavujte vždy jen při okraji sjezdové tratě, na tratích zbytečně neposedávejte, nevytvářejte hloučky.
6. Na sjezdovou trať nevjíždějte, nebo ji nekřižujte, pokud se nepřesvědčíte, že je volná.
7. Předjíždět můžete z kterékoli strany, ale vždy jen s dostatečným odstupem. Za bezpečnost jízdy odpovídá předjíždějící.
8. Zvláštní opatrnosti dbejte v místech úzkých. Na těchto místech nezastavujte, upadnete-li, opusťte rychle prostor.
9. Zachovejte náležitou vzdálenost od nebezpečných míst, zejména označených výstražnými značkami, nebo zábranami.
10. Setkáte-li se zraněnou osobou, jste povinni poskytnout první pomoc a úraz hlásit obsluze vleků a horské službě. Telefonní číslo na Horskou službu je 602 666 603.
11. Na vleku je zakázáno vyjíždět z trasy vleku - hrozí nebezpečí spadnutí tažného lana a vážného zranění.
12. Jakékoliv úpravy na sjezdových tratích (skoky, branky apod.) lze provádět pouze se souhlasem provozovatele.
13. Po ukončení provozu vleků jsou sjezdové tratě uzavřeny - probíhá úprava tratí. Nebezpečí úrazu!
14. Lyžování mimo označené sjezdové tratě je přísně zakázáno a bude považováno za porušení přepravního řádu se všemi důsledky.
15. Chraňte přírodu, respektujte pokyny provozovatele a Horské služby.
16. Lyžař, svědek nebo postižený nehodou musí poskytnout údaj o své osobě pro případ následných sporů a soudů.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
nouzové tel. číslo: 112
záchranná služba: 155
hasiči: 150
policie: 158
Horská Služba Skřítek (so+ne): 583 237 104
Horská Služba nonstop: 602 666 603

Web kamera

 

Online info

Stav vleků

Červená  lift

v provozu

Žlutá lift

Mimo provoz

Modrá  lift

Mimo provoz

Předpověď počasí